Песни и хорови танци от Пирин, Тракия и Северозападна България