Bulgarian
<< Back
За движението на недвижимото, или как да инвестираме в Квебек.

Диана Андреева (агент недвижими имоти)
тел.:(514) 803-6045

andreeva.diana@gmail.com

Здравейте, любопитни и любознателни търсачи на информация. Тази виртуална страница ви предлага отговори на вашите въпроси относно закупуването и продаването на недвижими имоти, както и за някои основни моменти при инвестирането.

И нека заедно раздвижим недвижимото!

Въпрос на К.М. (Монреал) : Трябва ли да сме одобрени за ипотека, за да започна да си търся къща?

Отг. АнДи: Не е задължително да сте одобрени за финансиране от банка, за да си търсите имот. Предварителна консултация за финансовия си потенциал можете да получите и от избрания от вас агент, който ще ви представлява при преговорите за покупката на имота.

Въпрос на Л. Д. (Монреал) : От къде да намеря най-изгоден ипотечен кредит?

Отг. АнДи: “Изгоден ипотечен кредит” е твърде относително понятие и то зависи правопропорционално от кредитното досие и кредитното поведение на носителя на молбата. Много хора смятат, че щом досега не са имали вземане – даване с кредити, няма да имат проблем при молба за финансиране.
За съжаление, е точно обратното: Трябва някъде някога някоя финансова институция (най-добре да е в Северна Америка) да е гласувала доверие на въпросното лице, това доверие да е било оправдано и едва след това т.нар. Бейкън скор да покаже, че евентуално става дума за добра и сигурна инвестиция за финансиращия покупката на имота.
При наличие на кредитно досие (и то доста добро, като правило за повечето българи), можете да подадете молба за финансиране на недвижим имот във всяка финансова институция, която има този продукт. Има финансови брокери като Intelligence Hypothecaire, Groupe Investors, Multi-Prets или First National, които оперират с пет и повече кредитори, имат по-големи финансови възможности и съответно, предлагат на обикновения потребител по-изгодни кредити с по-нисък лихвен процент. Но това, както се казва в една песен, е само по принцип... Практиката обаче показва, че има доста случаи, в които вашата стара и добре позната банка, може също да е доста заинтересована да ви финансира, особено ако сте нейни клиенти от установяването си. Можете просто да споменете че имате намерение да си купувате къща и че вече сте преоторизирани от друга финансова институция. От там нататък законът за конкуренцията си казва тежката дума, а решението с коя финансова институция да подпишете договор за финансиране ви принадлежи изцяло. Успех!

Въпрос на М. М. (Монреал) : Искаме да си купим къща, но не знаем къде, как да направим избор?

Отг. АнДи: Много интересна ситуация, и много често срещана. Първия елемент (след цената, разбира се) от мозайката на избора са децата, тяхната възраст и инфраструктурата на съответния район. Следват местоработата на родителите и транспортните връзки.
Като правило интимност, спокойствие и добри транспортни възможности, на доста прилични цени могат да се търсят в т. нар. банлию – на юг, на север, на изток и на запад от големия остров на Монреал. Много е важно да обиколите (сами или с агента си) потенциалните райони на вашето установяване, да видите стила на къщите, организацията на улиците и хората, които живеят наоколо.
Няма общовалиден начин, по който се избира имот. Има хора, които имат специални предпочитания към един или друг район – те съответно се ограничават с наличните на пазара имоти по този признак или изчакват (ако не са притиснати от фактора време) да се появи на пазара отговарящата на останалите изисквания къща. Други поставят като основен ограничител финансовия фактор. Така те са доста по-гъвкави относно мястото и едва впоследствие, след 4-5 огледа, идеята за района се конкретизира. Има и случаи, в които въпреки предпочитанията си за района, купувачите попадат „случайно” на къщата на мечтите си в друг район и след две седмици щастливо заживяват в нея! Ако трябва да отговоря на този въпрос с две думи : ИЗБЕРЕТЕ СИ АГЕНТ!

Въпрос на И. Х., Монреал: Трябва ли да инспектираме къщата, след като сме направили избора?

Отг. АнДи: Инспекцията е много важен етап от процеса на закупуването на един имот. В по-голяма част от случаите инспекцията (въпреки многобройните забележки на инспектора) засилва положителното усещане за правилен избор и добро вложение. В случай на сериозни проблеми: пукнатини, водещи към основите, лоша или неправилна изолация, нискокачествен материал при изливанвто на основите, може да се възобновят първоначалните преговори и да се предоговорят условията на закупуване: например продавача се ангажира да отстрани проблемите, заплащайки за целта на специалисти (фактурата е доказателство за свършената работа) или купувачът, в пълното поемане на риска, може да поиска да се намали цената съответстващо на проблемите за отсраняване. От друга страна, никой не е длъжен да инспектира имота, който ще закупува (услуга, която все пак струва между 400 и 450$ + такси). Добре е да се попълни формуляра за инспекция още с предварителния договор (promesse d’achat), а впоследствие може да се откажете или просто да отидете с ваш близък човек, който да ви помогне с втори , страничен и по-критичен поглед. Дали трябва да направите инспекция ще ви помогне отговора на следния въпрос. Готови ли сме да вложим спестяванията си в един имот, който не познаваме добре и за който имаме съвсем повърхностна информация относно структурата и качеството на строежа? Не сте длъжни да използвате инспектор, но ако решите да наемете такъв, ето страницата, на която можете да го направите : http://aibq.qc.ca/fr/inspecteurs/ .

Въпрос на К. П., Монреал: Искаме да продадем къщата си, но агента с който говорихме ни каза, че задължително трябва да попълним декларация на продавача. Какво е това и какви са задълженията ни, ако го попълним?

Отг. АнДи: Декларация на собственика е един препоръчителен (в никакъв случай задължителен) формуляр на Асоциацията на агентите по недвижими имоти. Състои се от 40 въпроса по отношение на имота, настоящи или минали проблеми, подобрения и гаранция за извършените работи. Задълженията на собствениците, които попълнят този формуляр са да предоставят документи в подкрепа на декларираните твърдения. Когато няма документи по една или друга причина, това се вписва в декларацията. Това е документ, който защитава собственика след продажбата: ако се получи нещо нежелано по имота, особено по проблем, който е бил деклариран, купувачът не може да предявява претенции.

Въпрос на П. Ц., Монреал: Искаме да инвестираме в недвижими имоти, но не знаем с какво да започнем ?

Отг. АнДи: Много хора си задават сами този въпрос, или биха искали да планират такава инвестиция, без да се осмелят да го обсъдят със специалист. Темата за инвестиране в недвижими имоти е една от най-интересните според финансовия специалист Кирил Гусев (когото горещо ви препоръчвам).
Както знаете, няма идеална рецепта, която да покрие всички възможни житейски ситуации. Откъде ще започнете инвестиционния си план зависи от целта, средствата, с които разполагате за начален капитал, и формата им. Можете да започнете с еднофамилна къща, дуплекс – петплекс, при които ще можете да се възползвате от преференциалните лихвени проценти на финансовите институции за собственик, обитаващ имота. До дуплекс, в зависимост от кредитното ви досие и финансовото ви поведение, бихте могли да разчитате на финансиране до 100%. За три- и четириплекс, минималното изискване за капитално участие е десет процента, а за по-големите 15-20%. И пак, трябва да знаете, че всяка финансова институция има свои вътрешни правила, които може да не ви позволят да се възползвате от най-изгодните възможни условия.
Ето няколко реални примера:
1.) К.К. притежава триплекс от три години. Имота увеличава стойността си двойно след направените в него подобрения и ремонти. На базата на пазарната му стойност, К.К. увеличава ипотеката си до 80% от пазарната стойност на имота. С тази сума финансира 20% от покупката на следващия си имот – десетплекс.
2.) С.П. притежава еднофамилна къща от четири години. Имота увеличава стойността 150 % след направените в него подобрения и ремонти. С.П. продава имота, изплаща ипотеката си и останалите от продажбата средства влага в покупката на следващата си по-голяма и на по-добро място къща.

Въпрос на Е. Л., Монреал: Имаме договор за наем от две години. Досега не са ни били изпращани писма за подновяване на договора или за увеличаване на наема. Кога трябва да уведомим собственика, че ще напуснем апартамента?

Отг. АнДи: По закон наемател, който има договор за 12 месеца и повече, трябва да предупреди собственика за освобождаванвто на жилището между 6 и 3 месеца преди края на договора. В случая, ако не сте получавали писмо за подновяване на договора или увеличаване на наема, се счита че договора се е подновявал автоматично при същите условия, т.е. пак е за 12 месеца и пак между 6 и 3 мес. преди края му трябва да уведомите собственика за напускането.

Можете да зададете лично въпросите си на тел.: (514) 803-6045, да ги изпратите по електронната поща на адрес: andreeva.diana@gmail.com

За мен, Диана Андреева (агент недвижими имоти), е истинско удоволствие да ви помогна с отговор или да ви съдействам ефикасно за покупка или при продажбата на вашия имот.

about us | contact us |advertising | site map
©LaGrange Design,
Privacy Policy & Legal Notice