Bulgarian
<< Back
RRSP и пенсии в Канада

Какво е RRSP?

Registered Retirement Savings Plan (RRSP)
е спестовен влог, който е “регистриран” с Canada Customs and Revenue Agency (CCRA). Той ви позволява да спестявате за пенсионна възраст като същевременно намалите данъците си.

Характерни черти:

Вноските в RRSP не се декларират като доход за годината, в която са направени. Не плащате данък на тези пари. Ако вече ви е удържан такъв, той ви се връща обратно (tax refund).
Лихвите, които трупат вашите пари не се декларират като доход докато са в RRSP план. Това позволява по-бърз растеж на спестяванията. Когато теглите пари от RRSP, плащате данък на изтеглената сума в зависимост от това какъв ви е доходът за годината. Предполага се, че ще имате нужда от тези средства, когато престанете да работите активно и доходът ви ще спадне. Тогава и данъкът на тези пари ще е по-нисък. Предимството на RRSP е, че спестявате данъчно облагане, когато сте с високи доходи и плащате данъци, когато сте с ниски доходи.

Каква сума мога да внеса в RRSP?
Точната сума ще намерите в The Notice of Assessment, който получавате от Revenue Canada след като сте изпратили данъчните формуляри за съответната година. Сумата, която можете да внесете в RRSP за съответната година е 18% от заработения доход максимално до $18,000 за 2006 година.

Какво ще стане, ако не мога да внеса сумата за съответната година?

Тази сума се натрупва през годините и това може да пордължи до 69 годишна възраст.

Къде мога да отворя RRSP план?

Повечето финансови институции предлагат тази услуга. Добре е да се посъветвате със специалист в тази област, за да направите най-подходящата инвестиция според вашите намерения и цели.

Какъв тип инвестиции могат да се направят в RRSP?
Можете да инвестирате парите по няколко начина: в спестовен влог (saving account), взаимен фонд (mutual funds), GIC (guaranteed investment certificates), акции или облигации (stocks and bonds) и др. Препоръчва се консервативното инвестиране.

Гарантирана ли е лихвата?

Това зависи от начина на инвестиране. Задачата на специалистите в тази област е да преценят каква е степента на риск, която можете да си позволите и да ви препоръчат най-добрия вариант.

Мога ли да използвам парите от RRSP като първоначална вноска на къща?
The Home Buyer's Plan позволява на всеки да изтегли до $20,000 от RRSP. Ако закупувате къща заедно със съпруг или съпруга, всеки от вас има право на $20,000. Това е безлихвен заем и условието е да се върне обратно на равни вноски в продължение на 15 години. Ако това не се направи, пропуснатата сума се декларира като доход за съответната година. Мога ли да използвам парите от RRSP, за да продължа образованието си? Lifelong Learning Plan позволява да бъдат изтеглени до $20,000 от RRSP. Средствата трябва да бъдат използвани за образование. Сумата трябва да бъде върната обратно до 10 години след изтеглянето на заема. Тези пари не се облагат с данъци и лихви.

Кога най-рано мога да изтегля пари от RRSP?
Вноските в RRSP трябва да останат най-малко 90 дни в този план, за да бъдат признати като такива за съответната година.

Младен Алексиев RRSP Specialist
Тел. 416-838-0020
alexiev@rogers.com
about us | contact us |advertising | site map
©LaGrange Design,
Privacy Policy & Legal Notice