Bulgarian
<< Back
RESP и образование в Канада

Много са поговорките за мъдростта и ролята на образованието в живота на човек. Успешната реализацията на нашите деца е една от основните цели на повечето от нас, напуснали родината и дошли на този континент. Канадската даржава поущрява амбициите на родителите, като ги стимулира материално в усилията им да спестят средства за образованието на децата си.

Семействата решили да отворят RESP (Registered Education Savings Plan) могат да получат до $7,200 държавен грант (CESG Canada Education Savings Grant) и до $2,000 CLB (Canada Learning Bond) на дете, които да използват за издръжка на студент в университет или колеж навсякъде по света.

В зависимост от типа план и финансовата институция, която сте избрали, вие можете да определите сумата и периодите на спестяване. Имайте в предвид, че не навсякъде ще получите пълния държавен грант от 30% или 40% на първите $500. Например повечето банки имат правото да осигурят само 20% държавен бенефит върху първите $2,000 от вашите спестявания.

Добре е да започнете RESP план възможно най-рано, дори и с малки вноски от $20 - $50 на месец. Това става още по-осъществимо с въвеждането от тази година на Universal Child Care Benefit (UCCB). Родителите ще плучават допълнително от държавата по $100 на месец за всяко дете докато то навърши 6 годишна възраст, независимо от доходите на семейството.

Друго важно условие при откриване на RESP е консервативното инвестирате. Целта е да постигнете сигурен растеж на вашите спестявания, без влияние на стреса от стоковата борса. Не бихте искали да се окажите в ситуациа, в която трябва да изтеглите средства, за обучение на детето си, точно когато губите пари от инвестициите си след поредна криза на финансовите пазари.

Когато детето реши къде ще продължи образованието си, вашите спестявания, държавния грант и интереса, могат да бъдат изтеглени, за да помогнат за финансиране на бъдещия студент.

Ако вашият син или дъщеря нямат желание да учат, имате право да прехвърлите целия RESP план на друго дете от семейството. Други вариянти са:
* да изтеглите спесяванията си
* държавния грант трябва да се върне обратно
* интереса от спестяванията и от гранта могат да бъдат прехвърлени във ваш Registered Retirement Savings Plan (RRSP). Тези средства могат да бъдат изтеглени и в брой, но тогава държавата удържа 20% данък на тези лихви.

За повече информация относно RESP или за конкретни идеи как да инвестирате, за да постигнете максимален растеж при минимален риск очаквам вашите обаждания на телефон:
416-838-0020
Младен Алексиев
about us | contact us |advertising | site map
©LaGrange Design,
Privacy Policy & Legal Notice