Home                                       Американски скандали

"5-те най-скандални имена в бизнесът наречен благотворителност"
           
  Събрани CDN за 3 г. Администр. разходи Разходи по събиране Дадене за каузата Индекс на благотвор. Оправдания
Национална асоциация на ........ (1)
$ 904,987
$ 60,066
$ 701,246
$ 1,375
0 %
"Ще се оправим до 5 години !"
Канадска асоциация на слепите
$1,500,000
$ 259,165
$1,000,000
$ 10,912
1 %
"Всички усилия са за добро"
Сдружение на болните от глаукома ..(2)
$ 622,191
$ 25,545
$ 532,375
$ 61,983
10 %
"Високи разходи по събиране"
Детско Кибер Търсене $1,800,000
$ 133,127
$1,300,000
$321,320
18 %
"Опитваме се да намалим разноските..."
Градина на липсващи деца $1,600,000
$ 263,667
$1,000,000
$289,620
18 %
"Не отговаря- ме на финан- сови въпроси.."


 "Историята на един запасен офицер"

  ( или "Лошите момчета на канадската благотворителност" III )

              (SOURCE: Toronto Star, Kevin Donovan, Investigative Reporter)


 About Us | Contact Us | Advertising | Site Map
©2002 LaGrange Design, Privacy Policy & Legal Notice