Home                                      Американски скандали

"Лошите момчета на канадската благотворителност"
  Имената им са звучни и гръмки - "Канадска асоциация на слепите",
"Градина на липсващи деца", "Национална асоциация на онеправ-
дани жени и деца", "Фондация детски глас". Целите, които си поставят също. Както и сумите които събират. За няколко години осем от федерално регистрираните благотворителни организации в Канада са събрали от дарители CDN 10 милиона. От които за самоиздръжка и помощни кампании са изхарчили CDN 8,2 милиона,
а за благотворителността като такава CDN 1,2 милиона. И то с много уговорки. Или някъде около 18 % от даденото е отишло по предназначение.
   Посочените по-горе имена са само някои от лошите момчета на канадската благотворителност. А общо 12,000 са тези, които харчат ежемесечно по-голямата част от събраните за благотворителност суми за поддръжка на собствените си офиси и изплащането на заплатите си, отколкото за същинска благотворителност. Някои умишлено, други просто защото не организират добре работата си. Без значение от причината обаче ефектът е един и същ - те прибират за себе си по-голямата част от парите, давайки съвсем малко в замяна. Рекордьор в тази статистика обаче е "Канадската асоциация на слепите". За последните три години, ходейки по домовете (door-to-door canvassers) и използувайки телемаркетинг асоциацията е събрала CDN 1,5 милиона. От които за благотвори-
телността каато такава са отишли .. CDN 10, 912. Или по-малко от един цент от всеки долар. Асоциацията започва дейността си през 1998 г., провъзгласявайки като свой определящ приоритет "осигуряването на слепите хора с технологичен продукт, който ще помогне възстановяването на тяхното зрение". Канадската дирекция за благотворителността (Canada Customs and Revenue's charities directorate) регистрира асоциацията за седем седмици. След което "канадската асоциация на слепите" започва веднага да събира средства.За което наема професионалисти - частна компания, специализирана в набирането на средства за благотворителни цели. И тя се справя професионално, събирайки за слепите канадци CDN 689,000 срещу скромното възнаграждение от ......... CDN 613,000. Което означава 89 цента от всеки събран долар е отишъл за възнаграждение на фирмата, събрала средствата.От оставащите 11 цента CDN 55, 188 са били платени за наеми, заплати и поддръжка на фондацията и за чиста благотворителност са останали CDN 10,912. И това е само един от многото подобни примери.
  Благотворителните организации в Канада са 79, 000 и нарастват с около 1000 всяка година. Регистрацията отнема средно около месец. Инспектиращите молбите за регистрация федерални служители са 35, която бройка определя съответно и възможността им за прецизност и детайлна проверка. Веднъж получили регистрацията си благотворителните организации бързо се превръщат в трескаво събиращи суми полутърговски дружества. В които дадените за добро пари не отиват по далече от офиса на благотворителниците.


                 
"Кои са 5-те най-скандални имена в Канада"   

      
/ Или "Лошите момчета на канадската благотворителност" II /

               (SOURCE: Toronto Star, Kevin Donovan, Investigative Reporter) About Us | Contact Us | Advertising | Site Map
©2002 LaGrange Design, Privacy Policy & Legal Notice